CUMHURİYET GAZETESİNDE DANIŞMA MECLİSİ

BASINA ve KAMUOYUNA

 

Divriği Kültür Derneği, 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak derneğimizin Danışma Meclisi toplantısını 30.12.2015 tarihinde saat 12:00 da Cumhuriyet Gazetesi Bahçesi’nde yapıyoruz.

Derneğimiz, 63 yıllık sürecinde özgürlüğün ve adaletin hakim olduğu, laik ve demokratik bir toplum mücadelesinde kendi mecrasında üzerine düşeni yapmaktan geri durmamıştır.

Ne var ki, ülkemizde evrensel demokrasi kriterlerinden olan ifade ve basın özgürlüğü kurumsallaşamamış,  iktidara göre şekillenen, darbelerle kesintiye uğrayan süreçlerle hayat bulamamıştır. Bu özgürlükler iktidarlar ve darbeciler tarafından baskı altına alınarak halkın gerçekleri öğrenmesi engellenmiştir.

Bugün 13 yıldır iktidarda bulunan AKP, dış politikada komşularla sıfır sorun hedefinden, sıfır komşu noktasına savrulmuştur. İç politikada ise Cumhuriyet’in demokratik, sosyal ve ekonomik kazanımları yok edilmiş, bir arada kardeşçe yaşam kültürü zedelenmiş, yoksulluk ve yolsuzluk derinleşmiştir. Ortadoğu coğrafyasında yaşanan trajedilerde AKP iktidarının izlediği Yeni Osmanlıcı diye adlandırılan müdahaleci politikanın payı yadsınamaz. Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan yoğun çatışmalı trajedi, halkların bir arada barış içinde özgürce yaşama iradesinin inkarı politikasının ve müdahaleci Ortadoğu politikasının  ürünüdür. İşte bu müdahaleci faaliyeti MİT TIRLARI haberi ile belgeleyen Cumhuriyet Gazetesi, iktidarın hedefi olmuştur. Bunun intikamının alınacağı devletin en üst makamınca ifade edilmiştir. 1 Kasım seçimlerinden elde edilen sonucun verdiği cesaretle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can DÜNDAR ve gazetenin Ankara sorumlusu Erdem GÜL yargılandıkları davada tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne hapsedilmiştir. Özgür yaşamları gasp edilmiştir.

Divriği Kültür Derneği Yönetim Kurulu olarak halkın haber alma özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne karşı yapılmış olan bu tutuklamayı protesto ediyor,  başta Can DÜNDAR ve Erdem GÜL olmak üzere tüm tutuklu gazetecilerle dayanışma içinde olduğumuzu basına ve kamuoyuna deklere ediyoruz.

 

Özgür basın susturulamaz. Tutuklu gazeteciler onurumuzdur. Can DÜNDAR ve Erdem GÜL’e özgürlük.

 

Divriği Kültür Derneği

47. Dönem Yönetim Kurulu Adına

Gnl. Bşk. Cafer YILDIZ