Yaşam ve Ekonomi

Divriği, topraklarının bir bölümü İç Anadolu Bölgesi,daha büyük bölümü Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalan, Sivas iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kentYözölçümü,2782 km2 olan Divriği ilçesi doğuda Erzincan, güneyde Malatya illeri, batıda Kangal, kuzeyde de Zara ve İmranlı ilçeleriyle çevrilidir. İlçe topraklarının büyük bölümünü Karasu-Aras Dağları engebelendirir. Bu dağların batı ucu Divriği ilçesinin güney kesiminde belirginleşmeye başlar. Bu kesimde ki başlıca yükseltiler Gönderen Dağı ( Ulutepe”de 2432 m) ile Yama Dağının Çalgan Tepesidir( 2735 m) Kuzey kesimi engebelendiren Çengellidağ”ın doruğu ilçe sınırları dışında kalır. İlçe alanı çok sayıda akarsuyla parçalanmıştır Bunların en önemlisi Çaltı Suyudur Akarsu vadileri genelde dar oluklar biçimindedir. Vadilerin genişlediği düzlükler ve ovalık alanlar pek görülmez.

Tarıma elverişli alanların sınırlılığı bitkisel üretime olanak tanımamaktadır. Akarsu boylarında ve ilçe merkezinin güneyinde uzanan dar düzlükte yapılabilen bitkisel üretim yerel tüketime yöneliktir. En çok buğday, fiğ, patates ,soğan ,sebzeler ,elma, erik ve üzüm yetiştirilir. İlçedeki k hayvancılık etkinliği de pazardan çok halkın kendi gereksinimini karşılamaya yöneliktir. İlçedeki temel ekonomik etkinlik madenciliktir Katip Çelebi Cihannüma”da yörede “mıktanıs madeni “nin bulunduğundan söz eder.1936”da Sivas- Erzurum Demiryolu “nun açılma çalışmaları sırasında Divriğinin 6 km kadar kuzeyindeki Demirdağ köyünde bulunan demir cevheri yatakları ,1938”de kurulan ,Etibank"a bağlı Divriği Madenleri işletmesince işletilmeye başlandı.Son araştırmalar 1938-48 arasında yapılan araştırma çalışmalarında 35 milyon ton olarak saptanan demir cevheri rezervinin gerçekte 120 milyon tonu bulduğunu ortaya koymuştur.Divriği demir yatakları büyüklük ve zenginlik açısından dünyadaki benzerlerinin en önemlilerindendir.Demir cevheri kamu ve özel kesim eliyle açık işletme yöntemiyle çıkartılıp ,Cürek ve Demirdağ yükleme istasyonlarından demiryoluyla demir-çelik işletmelerine gönderilir.Yıllık üretim miktarının 1 milyon tonu geçtiği kuruluşta,konsantrasyon ve peletleme tesisi ile sağlık ve sosyal hizmet tesisleri vardırAyrıca ilçe topraklarından linyit çıkarılmaktadır.

Yöre İÖ 550"de Perslerin egemenliğindeydiİÖ 334"ten sonra bir süre İskender"in işgali altında kaldıİÖ 330"larda Kapadokya Krallığına bağlandı.Krallığın Roma egemenliğini tanımasının ardından kısa sürelerle Pontus Krallığı ve Sasaniler tarafından yönetildi.Bizans döneminde bir sınır kalesi olan Divriği,Tephrike adıyla tanınırdı 9.yüzyıl ortalarında Tephrike,Bizans imparatorlarının dine karşı gelmekle suçladığı ve Arap halifelerinin koruduğu Paulusçuluk mezhebi taraftarlarının sığınağı olduTephrike 1080"de Mengüceklerin eline geçti1142"de ikiye ayrılan Mengüceklerden ISüleyman Şah"ın yönetimi altına girdiDaha sonra İlhanlıların ,1340"ta da Eretna Beyliğinin egemenliğinde kaldıIBeyazid ( Yıldırım) tarafından Osmanlı topraklarına katıldıysada ,1400"lerin başında Timur işgali sırasında bir yönetim boşluğu yaşadı.Daha sonra Memluklerin denetimine giren yöre,1516"da kesin olarak Osmanlı yönetimine geçti.Osmanlı döneminde uzun süre Rum ( Sivas) Eyaletinin bir sancağı olan Divriği,Tanzimattan sonra Sivas vilayeti Merkez Sancağına bağlı bir kaza durumuna getirildi. 

İlçe merkezi Divriği kenti,ilçenin aşağı yukarı ortasında ,Çaltı suyu ile onun kenarındaki istasyonun hemen güneyinde yer alır.Uzun süre ulaşım ağının dışında kalan kentin kapalı,durağan bir yapısı vardı.Divriği"ye demiryolu 1937"de ,düzgün bir karayolu ise ancak 1970"te gelmiştir.İL merkezi Sivas"a 17 kmuzaklıktadırÇetinkaya-Kangal üzerinden Sivas"la bağlantıyı sağlayan karayolu Divriği"de son bulduğu için,doğudaki merkezlerle karayolu ulaşımı ancak kuzeybatıda kalan Sivas üzerinden sağlanabilmektedir.

Kent ,bağ ve bahçelerle çevrili evleriyle çok geniş bir alana yayılır 13.yüzyıldaki Selçuklu kent dokusunun ve mimarlığının özellikleri bugüne değin sürmüştür.Kentte Selçuklu dönemine ait birçok yapı vardır.Bunların en eskilerinden biri 12.yüzyıldan kalma Mengüceklerden Seyfeddin Şahinşan bin Süleyman"ın yaptırdığı Kale Camisidir.Mengüceklerden Seyfeddin Şahinşah için yapılan kümbet sonradan Sitte Melik Kümbeti olarak adlandırılmıştır.Gene 12.yüzyıl sonundan kalma Kamereddin Kümbeti,Mengücekli hacibi Kamereddin"e aittirKentin en önemli tarihsel yapıtlarından biri de Divriği Ulucamisi ve Darüşşifası"dır.Mengücekler döneminde,13yüzyılda yapılmış olan Divriği Kalesi iç ve dış kale olmak üzere iki bölümdür.Yiyecek ambarları,cephanelikler ,su kuyuları,sarnıçları bulunan daire planlı ,kesme taş bedenli kaleden bugüne yalnızca dış kale surlarının bir bölümü ile kare biçimindeki atış kulesi kalmıştır. Divriği Belediyesi Cumhuriyet"ten önce kurulmuştur.Nüfus (1990) ilçe,33105kent,17664