GENEL ÜYE TOPLANTISI 8 EKİM DE

Tüzüğümüzün 6. Maddesinin, B Bendinin, k fıkrası gereğince, Yönetim Kurulumuzun 8 aylık çalışmalarının değerlendileceği Genel Üye Toplantısı 8 Ekim Pazar günü saat 14.00 da Divriği Kültür Derneği'nde yapılacaktır. Tüm üye ve dostlarımız davetlidir. 

İLGİLİ TÜZÜK MADDESİ:

MADDE 6: YÖNETİM KURULU

      B- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

k)Dönemi içerisinde sekiz ayda bir olmak üzere iki kez gündemini on beş gün öncesinden üyeye duyurarak seçimsiz genel üye toplantısı yapmak. Ara faaliyet raporunu, ara denetleme raporunu, ara bilançoyu ve tahmini bütçenin gerçekleşme miktarını üyenin bilgisine sunmak. Üyelerin bağlayıcı olmayan görüş ve eleştirilerini alarak not etmek. 

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama

2- Divan kurulunun oluşturulması

3- Ara faaliyet raporunun okunması

4- Ara mali raporun okunması

5- Raporların müzakeresi

6- Dilek ve temenniler

ADRES: İstiklal Caddesi Suriye Pasajı NO:166 Kat:2 D:36 BEYOĞLU 

İLETİŞİM: 0212 292 2020